Coș  (0)

Condițiile promoției „Cod de reducere - Newsletter”

 

I. Dispoziții generale

1. Prezentele condiții ale Promoției cu denumirea "Cod de reducere - Newsletter" definesc principiile, condițiile, domeniul de aplicare și procedura de reclamație a Promoției, normele de utilizare și competențele conferite persoanelor care participă la Promoție, dar în același timp și obligațiile Organizatorului (denumite în continuare "Condițiile promoției").
2. Organizatorul promoției „Cod de reducere - Newsletter” (denumit în continuare „Promoția”) este  MODIVO S.A cu sediul în Zielona Góra, str. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polonia, înregistrată în registrul antreprenorilor, din Registrul Național Judiciar cu numărul KRS 0000541722; Judecătoria de înregistrare în care se păstrează documentația societății: Judecătoria regională din Zielona Góra Secţia VIII Economică – KRS; CIF: 9291353356; Nr. de Înreg. în Reg. Com.: 970569861; adresa de e-mail: info@epantofi.ro, număr telefon: +4 0371783601 - număr taxat standard, conform tarifului operatorului - (denumit în continuare ”Organizator”).
3. Promoția se desfășoară prin intermediul magazinului online epantofi.ro (denumit în continuare „Magazin online”), disponibil la adresa URL următoare: https://www.epantofi.ro.
4. La Promoție pot participa Clienții, care după ce îndeplinesc condițiile de participare la Promoție devin participanți la Promoție (în continuare: „Participant la Promoție”). Promoția se adresează numai persoanelor care au furnizat Organizatorului adresa de e-mail pentru a se abona la Newsletterul Magazinului Online prin acest canal. Organizatorul trimite un cod de reducere, pe adresa de e-mail a Clientului furnizată de Client pentru înscrierea la Newsletter, în cel mult 2 zile de la momentul în care Clientul s-a abonat la acest serviciu.

 

II. Obiectul Promoției și condițiile de beneficiere în cadrul Promoției

1. Obiectul Promoției este constituit de posibilitatea beneficierii Participantului la Promoție, în condițiile stabilite în Condițiile Promoției, de Promoția care include o reducere de 40 lei din prețul brut de vânzare (de bază) al Produselor incluse în oferta curentă a Magazinului Online în perioada de Promovare (în continuare „Reducere”).
2. Promoția nu include:

a) Produse cu preț redus (produse care au fost reduse deja înaintea Promoției, inclusiv Produsele aflate în categoria https://www.epantofi.ro/filtru:ocazie.html sau
b) Produse mărcilor excluse din promoție, al căror lista se află în secțiunea: www.epantofi.ro/marci_excluse_din_promotie sau
c) Produse ale căror prețuri au fost deja acoperite de vouchere, promoții, reduceri sau alte oferte speciale de preț sau de produse.

3. Valoarea produselor achiziționate care dau dreptul la utilizarea Promoției este de cel puțin 350 lei brut.
4. Promoția este valabilă până la o notificare ulterioară ( denumit în continuare „Durata Promoției”), conform alineatului 13 de mai jos.
5. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită (cumpărarea Produselor în cadrul Promoției nu implică achitarea de către Participantul la Promoție a unor costuri suplimentare, în afara costurilor privind Prețul Produselor aferent Promoției și a costurilor alese de Client, inclusiv costurile de livrare).
6. Pentru a participa la Promoție trebuie să:

a. vă abonați la serviciul de Newsletter pentru canalul de e-mail, în conformitate cu Regulamentul;
b. să luați la cunoștință și să acceptați prezentele Condiții ale Promoției;
c. să plasați o comandă cu o valoare totală de cel puțin 350 RON brut în perioada de desfășurare a promoției;
d. înainte de a plasa Comanda – la secțiunea Coș – trebuie să introduceți codul de reducere primit de la Organizatorul Promoției și să dați click „Folosește cupon”. Transmiterea ulterioară a codului de reducere de către Participantul la Promoție, după ce s-a plasat Comanda, nu oferă dreptul de a beneficia de reducerea din Promoție.

7. Promoția nu se cumulează cu alte promoții, reduceri, acțiuni promoționale, oferte speciale de prețuri și altele existente în cadrul Magazinului Online, cu excepția cazului în care condițiile unei astfel de reduceri, promoții, acțiuni promoționale sau altele sunt definite altfel.
8. Reducerea va fi acordată în așa fel încât prețul obișnuit al produsului sau al produselor achiziționate de către Participantul la Promoție în Magazinul Online să fie redus cu suma Reducerii, calculată din prețul întreg al Produsului sau al Produselor. Promoția nu se aplică, nu reduce eventualele costuri de livrare al Produsului sau al Produselor achiziționate în cadrul Promoției din Magazinul Online, acestea fiind suportate în totalitate de către Participantul la promoție.
9. În cazul achiziționării simultane a mai multor Produse care fac obiectul Promoției, reducerea este calculată pe baza prețului total al produselor achiziționate în cadrul Promoției. În cazul în care Clientul returnează Produsul achiziționat în cadrul Promoției, Organizatorul va rambursa Clientului doar prețul efectiv plătit pentru Produs (prețul redus cu valoarea sau o parte proporțională a valorii Reducerii). În cazul în care Participantul la promoție nu returnează toate produsele cumpărate cu codul acoperit de promoție, va primi o rambursare redusă proporțional cu valoarea Reducerii.
10. În timpul perioadei de desfășurare a promoției, fiecare participant la promoție poate utiliza Promoția o singură dată.
11. Obiectul Promoției nu se poate achita în bani, nu se poate schimba sau înlocui cu oricare alt mijloc de plată și de asemenea nu are caracter transferabil.
12. Participantul la Promoție, la achiziționarea produselor din Magazinul Online, are dreptul, nu obligația de a utiliza reducerea.
13. Participantul la Promoție poate utiliza codul de reducere, în condițiile specificate de Condițiile de desfășurare are promoției, în decurs de 1 an de la primirea acestuia.

 

III. Reclamații

1. Toate reclamațiile privind Promoția, pot fi raportate de către Participanții la Promoție, în mod special pe cale electronică prin notificare la adresa info@epantofi.ro sau în scris sub formă de scrisoare către următoarea adresă a Organizatorului: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9 , 66-002 Zielona Góra, Polonia (în continuare: „Reclamații”).
2. Pentru a grăbi analizarea Reclamației vă rugăm să specificați prenumele și numele Participantului la Promoție, datele de contact (de ex. adresa de e-mail sau numărul de telefon), precum și descrierea cauzelor care justifică Reclamația.
3. Organizatorul preia și tinde spre analizarea/soluționarea reclamației imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii acesteia.
5. Reclamația este analizată și catalogată de către Organizator, în special în conformitate cu normele prezentelor Condiții ale Promoției.

 

IV. Dispoziții finale

1. Prezentele Condiții ale Promoției sunt disponibile în mod public la adresa URL: https://www.epantofi.ro/cod-de-reducere-newsletter și sunt valabile începând cu data de 2022-01-21.
2. Cu excepția cazului în care din context nu rezultă în mod clar altceva, cuvintele scrise cu majusculă din Condițiile Promoției au înțelesul dat în regulamentul Magazinului Online disponibil la adresa: https://www.epantofi.ro/regulament.
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Condițiile de desfășurare ale Promoției din cauza unuia dintre următoarele motive importante (catalog închis):

a. modificarea prevederilor legale care reglementează termenii, regulile și organizarea promoției, care afectează drepturile și obligațiile reciproce ale Organizatorului și ale Participanților la Promoție;
b. modificarea modului de furnizare a serviciilor exclusiv din motive tehnice sau tehnologice;
c. modificarea dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii pe cale electronică de către Prestator care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce prevăzute în Contract sau schimbarea interpretării dispozițiilor legii de mai sus ca urmare a hotărârilor, deciziilor, recomandărilor corespunzătoare domeniului respectiv de instituții sau organe;
d.modificarea modului de furnizare a serviciilor cauzate numai din motive tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în Regulament);
e.modificarea domeniului de aplicare a furnizării serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea de noi reguli, modificarea sau retragerea de către Prestatorului de serviciilor a funcționalităților sau serviciilor existente reglementate de Regulament.

4. În cazul modificării Regulamentului, Organizatorul va pune la dispoziție un text uniform al Regulamentului prin publicarea acestuia pe pagina Magazinului Online.
5. Modificările Termenilor și condițiilor de desfășurare ale Promoției sunt valabile din momentul în care sunt clar identificate și plasate pe pagina magazinului online. În cazul Reducerilor, care în conformitate cu punctul II al paragraful 13 de mai sus, sunt valabile în momentul modificării Condițiilor actuale de desfășurare ale promoției, se vor aplica Termenii de promovare din redactarea lor curentă.

 

Regulamentele anterioare sunt disponibile mai jos:
- valabil până la data de 2022-01-21


În sus
«
»